Ferokov v času koronavirusa

Ferokov v času koronavirusa prilagaja svoje delovanje. Gre za zelo kompleksne razmere, ki od nas vseh zahtevajo, da se ravnamo po strogih navodilih državnih organov.

Obveščamo vas, da se vplivi ukrepov že poznajo pri našem poslovanju in posledično vplivajo tudi na poslovanje z vami – našimi naročniki. Državni ukrepi, ki vključujejo vsak dan intenzivnejše izoliranje ljudi in zapiranje mej, s čimer je otežen prehod ljudi in blaga preko mej s sosednjimi državami, močno vplivajo na zmožnost hitre in učinkovite dostave ter prevoza gradbenih žerjavov in rezervnih delov iz ali v tujino. Kljub vsemu se v tej fazi trudimo našim naročnikom zagotavljati vse naše storitve najema, montaž, demontaž, servisa in dobave rezervnih delov.

Naše storitve opravljamo profesionalno, pri tem dajemo prednost zdravju naših zaposlenih, poslovnih partnerjev in njihovih družin ter celotni družbi, hkrati pa spremljamo in izvajamo navodila državnih organov.

V primeru, da bi na nacionalnem nivoju prišlo do drastičnejših ukrepov, vas bomo o našem obsegu delovanja ponovno obvestili.

Ekipa Ferokov d.o.o.

December 2020