Ferokov Hrvatska podružnica

Ferokov Hrvatska – podružnica pruža najam, nabavu i servis građevinskih kranskih dizalica marke Potain, koja je jedna od vodećih globalnih maraka na tržištu građevinske opreme.

Ferokov Hrvatska – podružnica pored najma kranova pruži i najam ili nabavu građevinskih kontejnera različitih svrha: uredskih, stambenih, sanitarnih kontejnera.

Ferokov Hrvatska podružnica – kontakt

Za sve usluge najma ili nabave možete se obratiti na našeg hrvatskog predstavnika Davora Mlinarevića: davor@ferokov.com,+385 1 4600 888.