Gradbeni žerjav Potain MDT 178 – VZDRŽEVANJE. Vzdrževalna dela so ena od naših pomembnih dejavnosti. Redno vzdrževanje in pregledi žerjavov so nujni za varno in učinkovito obratovanje žerjava na gradbišču.

Gradbeni žerjav Potain MDT 178 smo pred odhodom na novo gradbišče postavili, pri čemer nam je pomagalo avtodvigalo Grove in dvigalo podjetja Dvig. Gradbeni žerjav je za namen vzdrževanja obratoval nekaj dni. V tem času so bili opravljeni pregledi vrvi, vrvenic, verig, venca, mehanizmov za dvig, električne instalacije, naprav za krmiljenje itd.

Več o gradbenih žerjavih Potain>>