Gradbeni žerjav Potain MDT 98, najem v Beogradu. Za potrebe gradnje stanovanjsko-hotelskega objekta v samem centru Beograda, kjer je nekoč stala zgradba tovarne IKL (Industrija kotrljajućih ležajeva), smo v preteklem letu oddali v najem stolpni gradbeni žerjav Potain MDT 98.

V januarju 2019 sta ekipi Ferokov iz Slovenije in K.I.G.O iz Srbije demontirali žerjav. Demontaža je bila zelo zahtevna, saj je ves čas snežilo.

Več o gradbenih žerjavih Ferokov>>

Januar 2019