Gradbeni žerjavi Potain podjetja Ferokov sodelujejo v gradnji zabavno-trgovskega centra Max Stoja v Puli. V hrvaški Puli Ferokov kot podizvajalec del z žerjavi uspešno sodeluje s podjetjem Kamgrad. Sedaj je na gradbišču postavljenih že več kot 5 gradbenih žerjavov našega podjetja.

Gre za ogromen objekt, ki bo obsegal več kot 30.000 kvadratnih metrov neto površine. Dela so se pričela v lanskem letu in se bodo predvidoma zaključila proti koncu leta 2018.

Več o projektu Max Stoja v Puli.

Več o gradbenih žerjavih Potain podjetja Ferokov.